CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

1 ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

– Thông tin khiếu nại chỉ được vexeviet.vn giải quyết và hoàn tiền khi được Khách hàng gọi điện hoặc gửi email thông báo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng đặt vé

– Khách hàng cung cấp bằng chứng để chứng minh khiếu nại của Khách hàng là đúng, chính xác và có cơ sở;

2 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA VEXEVIET.VN

– Vexeviet.vn được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

– Vexeviet.vn được miễn trừ trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả phát sinh.

– Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của Vexeviet.vn không vượt quá tổng số tiền Khách hàng đã thanh toán cho đơn đặt vé xe thành công bị vi phạm.

08 4444 0868